فیلم های آموزشی

آموزش تعمیر و تعویض قطعات سیستم تعلیق کامیون

در این فیلم کلیه مراحل تعمیر و تعویض لوازم و قطعات سیستم تعلیق یک کامیون و می توانید مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید