فیلم های آموزشی

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت سوم)

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت سوم)

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت سوم)

در این فیلم کلیه مراحل تعمیر و تعویض لوازم و قطعات گیربکس کامیون هوو را می توانید مشاهده کنید.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید