فیلم های آموزشی

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت چهارم)

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت چهارم)

آموزش تعمیر گیربکس کامیون هوو (قسمت چهارم)

در این فیلم کلیه مراحل تعمیر و تعویض لوازم و قطعات گیربکس کامیون هوو را می توانید مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید