فیلم های آموزشی

بازسازی کامل (صافکاری و رنگ) اسکانیا R450

بازسازی کامل (صافکاری و رنگ) اسکانیا R450

بازسازی کامل (صافکاری و رنگ) اسکانیا R450

بازسازی کامل اسکانیا R450 شامل صافکاری، نقاشی و نصب تجهیزات آسیب دیده بدنه و داخل کابین که با دقت و ظرافت خاصی انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید