اخبار صنعت حمل و نقل

تامین لاستیک خودروهای سنگین از سامانه کالا!!

🚚رانندگان خودرو‌های سنگین لاستیک را از سامانه کالا دریافت کنند.

🗣معاون وزیر راه و شهرسازی:

🔹️رانندگان خودرو‌های سنگین باید لاستیک را از سامانه کالا وابسته به وزارت صمت تهیه کنند.

🔹تعدادی لاستیک وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی که باقی مانده بود، سهمیه‌بندی شده و تا پایان سال در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید